ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/1.2(b007)

Firma „Konopka Śruby” Piotr Konopka poprzez uzyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego rozpoczęła projekt nr RPMA.01.02.00-14-b007/18pt. „Prace badawczo rozwojowe nad powłokami galwanicznymi dla elementów łącznych w firmie „Konopka Śruby Piotr Konopka”.  Zakup usługi doradczej pomoże w rozszerzeniu oferty przedsiębiorstwa i zdobyciu nowych klientów. Sprawdzi prawdopodobieństwo powodzenia nowego produktu na rynku docelowym a przeprowadzone testy pozwolą na wprowadzenie produktu na rynek. Realizacja projektu pozwoli na znaczący rozwój i wzrost konkurencyjności firmy „Konopka Śruby Piotr Konopka”.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 199 475,00 zł

Firma „Konopka Śruby” Piotr Konopka tworzy wyroby złączne produkowane obróbką plastyczną na zimno. Wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001 i ma możliwość produkcji skomplikowanych wyrobów np. maszyn wielomatrycowych. Poprzez uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego firma rozpoczęła projekt pt. „Prace badawczo rozwojowe nad powłokami galwanicznymi dla elementów łącznych w firmie „Konopka Śruby Piotr Konopka”, którego celem jest wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności firmy.  Zakup usługi doradczej pomoże w rozszerzeniu oferty przedsiębiorstwa i zdobyciu nowych klientów. Sprawdzi prawdopodobieństwo powodzenia produktu na rynku docelowym, przeprowadzi obserwację postępowania klientów i zbierze ich opinie odnoszące się do produktu, ceny, nazwy, opakowania, sposobu prezentacji. Przeprowadzone testy pozwolą na dokonanie niezbędnych zmian, uzupełnień oraz udoskonaleń i wprowadzenie produktu na rynek. Realizacja projektu pozwoli na znaczący rozwój i wzrost konkurencyjności firmy „Konopka Śruby Piotr Konopka”.